گواهینامه‌ها

تقدیرنامه فولادسازی سبا

تقدیرنامه فولادسازی سبا

پروانه بهره‌برداری تولید

پروانه بهره‌برداری تولید

گواهی ثبت شرکت آلفا برق

گواهی ثبت شرکت آلفا برق

گواهی عضر انجمن صنفی تولیدکنندگان

گواهی عضر انجمن صنفی تولیدکنندگان

Quality management system MOODY international

Quality management system MOODY international

ISO IEC 17025 accredited test report

ISO IEC 17025 accredited test report

ISO 9001:2000 IQNET CQS

ISO 9001:2000 IQNET CQS

ISO 9001:2000 IQNET

ISO 9001:2000 IQNET

IEPMA

IEPMA

EPIL ISO IEC 17025 mv switchgear controlgear

EPIL ISO IEC 17025 mv switchgear controlgear

EPIL ISO IEC 17025 mv panel 24kv

EPIL ISO IEC 17025 mv panel 24kv

EPIL ISO IEC 17025 medium panel 24kv

EPIL ISO IEC 17025 medium panel 24kv

تقدیرنامه مصلای بزرگ اصفهان

تقدیرنامه مصلای بزرگ اصفهان

تقدیرنامه بیمارستان حضرت ثامن

تقدیرنامه بیمارستان حضرت ثامن

تقدیرنامه عرش افروز سپاهان

تقدیرنامه عرش افروز سپاهان

Logo Footer

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی جی - خ اول - پلاک ۱۶ | ۲۹-۰۳۱۳۵۷۲۳۷۲۸

info@alfabargh.com