تابلوهای فضای آزاد و ديواری (ALC)

اسكلت اين تابلوها با ورق روغنی با ضخامت 1.5 و 2 ميليمتر به صورت جوشی ساخته شده و به روش الكترو استاتيك رنگ آميزی می گردد.

این تابلوها می تواند در انواع توکار، دیواری، ایستاده و یا فضای آزاد ساخته شود.

 

كاربرد :

اين نوع تابلو در انواع اندازه گيری – توزيع – روشنايی – راه اندازی ساخته می شود و از لحاظ ابعاد کاملا می تواند منتبق با درخواست مشتری باشد.

Logo Footer

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی جی - خ اول - پلاک ۱۶ | ۲۹-۰۳۱۳۵۷۲۳۷۲۸

info@alfabargh.com