شرکت آلفا برق مجهز به مجموعه آزمایشگاهی فشار متوسط و فشار ضعیف جهت انجام تست های مورد نیاز طبق استاندارد IEC می باشد. از جمله این تجهیزات می توان به دستگاه تست فشار متوسط تا سـطح 100KV ، دستگاه تزريق جريان تا سطح 4000A، دستگاه تست مدارات قدرت و فرمان، دستگاه)CE Multimeterجهت انجام تست های insulation و (power frequency، تجهیزات تست رنگ و كليه لوازم تست دستي اشاره کرد.

این واحد با بهره گیری از نیروهای متخصص و مشاوران با تجربه جهت اطمینان از کیفیت بالای محصولات، اقدام به انجام کلیه تست های مربوطه با بالاترین میزان دقت می نماید.