مطابق نقشه هاي ارائه شده توسط دفتر فني اسكلت تابلو ها در اين بخش آماده مي گردد كه شامل مراحل زير مي باشد:

 

پانچ

اين مرحله از عمليات فلزكاري توسط دستگاه هاي پانچ CNC انجام مي گيرد . دقت  بسيار بالاي اين دستگاه ها همراه با سرعت بالاي آن و همچنين قابليت برنامه نويسي همزمان با عمليات پانچ،  اين امكان را مي دهد كه كليه نيازهاي مشتريان با بالاترين كيفيت و دقت در اسرع وقت قابل اجرا گردد.

 

برشكاري Nc

برشكاري توسط دستگاه هاي برش NC انجام مي گيرد.

 

فایبر لیزر

برشكاري توسط دستگاه فایبرلیزر بر روی ورق های سرد و گرم و همچنین ورق های استیل انجام میگیرد. این دستگاه قادر به برشکاری ورق های استیل تا ضخامت  5mm و ورق های سرد و گرم تا ضخامت 12mm می باشد.

 

خم كاري 

قطعات برشكاري شده توسط دستگاه هاي خم NC و CNC  مطابق با نقشه هاي فني خم كاري مي گردد.

 

مونتاژ اسكلت

در صورتي كه تابلو از نوع پيچ و مهره اي باشد كليه قطعات آماده سازي شده به يكديگر متصل شده و جهت انجام مراحل بعدي به سالن ارسال مي گردد.

 

جوشكاري و عمليات تكميلي 

قسمت هايي كه نياز به جوشكاري دارد توسط دستگاه هاي جوشCO2  و همچنین به روش فایبرلیزر انجام میگردد. جوشکاری به روش لیزری قابلیت تولید بدنه تابلو با جنس های مختلف شامل استیل و آلومینیوم و با IP حداکثری بر مبنای نیاز مشتری را می دهد. سپس قسمت های جوشکاری شده سنگ و پاليش خورده جهت انجام عمليات رنگ آماده مي گردد.