کار فرمایان
 • شركت فولاد مباركه اصفهان
 • شركت فولاد سفيد دشت
 • شركت گالوانيزه كاشان
 • شركت گالوانيزه قزوين(هفت الماس)
 • شركت فولاد اردستان
 • مجتمع فولاد سبا اصفهان
 • شركت صفافولاد
 • شركت احيا فرآيند
 • شركت پروفيل سپاهان
 • شركت قائم الرضا
 • شركت پات سامه
 • شركت پيمان نيروگستر
 • شركت نيروپارسه
 • شركت فولادگستر آتيه سپاهان
 • شركت پيشتازان بردين
 • شركت احيا صنعت
 • شركت دژپاد صنعت
 • شركت پولاد كرين
 • شركت برق آرا
 • شركت توكا فولاد
 • شركت رهستان
 • شركت نوآوران صنايع دقيق
 • شركت صنايع الكترونيك
 • شركت تعاوني مسكن فولاد مباركه
 • شركت فولاد خوزستان
 • شركت كاوش نيرو
 • شركت فولاد كاوه
 • شركت ذوب آهن اصفهان
 • شركت بهسازان صنايع خاورميانه
 • شركت جرثقيل فولاد
 • شركت فولاد اميركبير كاشان
پروژه‌ها
 • انتقال سرباره با ماشین ترنسفرکار واحد ریخته گری
 • برق رسانی و روشنایی واحد شهید خرازی
 • تابلوهای پیش گرم
 • Lighting Center (Module A and B) واحد ریخته گری
 • New Cutting واحد گندله سازی
 • Energy and fluids general area فولاد سبا
 • تابلوهای روشنایی فولاد سبا
 • تابلوهای اسیدشویی
 • تابلوهای 6KV ورودی های شبکه برق  PU27
 • تابلوهای CCP واحد ریخته گری
 • تابلوهای جرثقیل پارکینگ 1و2 و3 و4
 • تابلوهای جرثقیل- ورودی
 • تابلوهای جرثقیل-6 و 7
 • تابلو های هواساز
 • تابلوهای روشنایی واحد نورد سرد
 • Locker Room C6-13
 • روشنایی سایت جدید قراضه
 • PU07-External Changing System
 • آزمایشگاه فولادسازی
 • پاور سنتر 51 PC 380 Z
 • تابلوهای MCC Hydraulic Room
 • پارسنترContinuous Casting Machines FSS3408
 • تابلو سافت استارتر کولینگ تاورگالوانیزه
 • تابلوهای اگزاست فن
 • MCC Tunnel Furnace
 • تابلوهای پروژه فولاد سپید دشت
 • تابلوهای پروژه فولاد اردستان
 • تابلوهای پروژه گالوانیزه کاشان

 

 

مشخصات پروژه‌ها

مشخصات پروژه‌ها

بازگشت به لیست