نمایش یک نتیجه

پست كمپكت (ASF)

كم كردن فضای پست های 20KV با توجه به كمبود و گرانی زمين و همچنين زياد بودن هزينه های ساختمانی به يكی از مسائل قابل تامل در قسمت توزيع برق تبديل گرديده است . لذا اين شركت با طراحی‌ و ساخت پست هاي كمپكت مدل ASF قصد داشته تا گامی در جهت حل اين مشكل بردارد .