کار فرمایان
 • شركت سابیر بین الملل
 • شركت سداد
 • شركت فریاب جنوب
 • شركت تابیران
 • شركت آب و خاک
 • شركت تدبیر اندیشان
 • شركت ابنیه بتنی
 • شركت بنیان نیرو اسپادانا
پروژه‌ها
 • مترو مركزي اصفهان
 • مترو كارگر اصفهان
 • مترو آزادي اصفهان
 • مترو امام حسين اصفهان
 • مترو كاوه اصفهان
 • مترو انقلاب اصفهان
 • مترو مدرس اصفهان
 • مترو تختي اصفهان
مشخصات پروژه‌ها

شرکت آلفابرق بعنوان یکی از تامین کنندگان مجاز در این حوزه، پروژه های متعددی را اجرا و تحویل نموده است که اطلاعات کلی برخی از پروژه ها به شرح ذیل آمده است. برای دریافت لیست کامل پروژه ها، به لیست فروش کامل این شرکت رجوع فرمایید.

پروژه تهویه و دفع دود قطار شهری اصفهان

بازگشت به لیست